Vaša trojpilierová dôchodková kalkulačka

{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Vek{{ input.age }}
Rok vstupu na trh práce{{ input.workStartYear }}
Pohlavie{{ getSelectTitle(input.gender, 'input.gender') }}
Vzdelanie{{ getSelectTitle(input.education, 'input.education') }}
Dnešná hrubá mzda{{ input.income | currency: undefined : 0 }}
Som sporiteľom v II. pilieri{{ getBooleanTitle(input.secondPillarActive) }}
Hodnota úspor{{ input.secondPillarSavings | currency: undefined : 0 }}
Investičná stratégia{{ getRadioTitle(input.secondPillarSrri, 'input.secondPillarSrri') }}
Som účastníkom v III. pilieri{{ getBooleanTitle(input.thirdPillarActive) }}
Hodnota úspor{{ input.thirdPillarSavings | currency: undefined : 0 }}
Výška príspevku{{ input.thirdPillarContribution | currency: undefined : 0 }}
Investičná stratégia{{ getRadioTitle(input.thirdPillarSrri, 'input.thirdPillarSrri') }}

Ako mať lepší dôchodok? V tejto časti si môžete vyskúšať dopady zmien Vašej súčasnej investičnej stratégie alebo vplyv uzavretia novej zmluvy o dôchodkovom sporení s modelovou investičnou stratégiou na Váš dôchodok. Zmeny nie sú záväzné, slúžia len pre simuláciu Vášho odhadovaného dôchodku a možností, ako môžete zlepšiť Váš budúci dôchodok. V prípade záujmu o vykonanie zmien Vašej investičnej stratégie kontaktujte, prosím, NN alebo Vášho NN poradcu. Zmeny môžete vykonať aj cez servisný portál.

1. Výberom vhodného fondu alebo uzatvorením zmluvy

II. pilierZmenou parametrov existujúcej zmluvy ({{ getRadioTitle(alternativeInput.secondPillarSrri, 'alternativeInput.secondPillarSrri') }})Využitím možnosti uzatvoriť zmluvu v II. pilieri ({{ getRadioTitle(alternativeInput.secondPillarSrri, 'alternativeInput.secondPillarSrri') }}){{ getRadioTitle(alternativeInput.secondPillarSrri, 'alternativeInput.secondPillarSrri') }}
III. pilierZmenou parametrov existujúcej zmluvy ({{ getRadioTitle(alternativeInput.thirdPillarSrri, 'alternativeInput.thirdPillarSrri') }})Využitím možnosti uzatvoriť zmluvu v III. pilieri ({{ getRadioTitle(alternativeInput.thirdPillarSrri, 'alternativeInput.thirdPillarSrri') }}){{ getRadioTitle(alternativeInput.thirdPillarSrri, 'alternativeInput.thirdPillarSrri') }}

2. Zmenou výšky príspevkov

II. pilier{{ alternativeInput.secondPillarVoluntaryContribution | currency: undefined : 0 }}
III. pilier{{ alternativeInput.thirdPillarContribution | currency: undefined : 0 }}

Aký dôchodok môžem očakávať? Dôchodok z I. a II. piliera sa uvádza ako odhadovaný doživotný mesačný dôchodok. Dôchodok z III. piliera je odhadovaný dočasný mesačný dôchodok vyplácaný počas 10 rokov.

Po dosiahnutí {{ result.retirementAge | number: 1 }} rokov môžete očakávať mesačný dôchodok vo výške {{ result.totalPensionByMoneyValueType[selectedMoneyValueType] | currency: undefined : 0 }} {{ alternativeResult.totalPensionByMoneyValueType[selectedMoneyValueType] | currency: undefined : 0 }}. Uvedené v dnešných cenách. Dnešné ceny zohľadňujú očakávaný vývoj inflácie v budúcnosti. Prepočet na dnešné ceny umožňuje porovnať očakávanú výšku dôchodku s dnešnou úrovňou cien a mzdy. Uvedené v nominálnych hodnotách. Nominálne hodnoty vyjadrujú sumu prognózovaných hodnôt, ktoré však budú podliehať inflácii a nezohľadňujú skutočnú kúpyschopnosť peňazí.

Zloženie dôchodku Dôchodok z I. a II. piliera sa uvádza ako odhadovaný doživotný mesačný dôchodok. Dôchodok z III. piliera je odhadovaný dočasný mesačný dôchodok vyplácaný počas 10 rokov.

Hodnota úspor

Cieľ sporenia Cieľom sporenia je dosiahnuť 65 %-nú mieru náhrady priemerného celoživotného príjmu, pri ktorej nepocítite výrazný pokles životnej úrovne. Vo Vašom prípade je to na základe zadaných údajov suma {{ getAmountForReplacementRatio(result, 0.65) | currency: undefined : 0 }}.

Dnešné ceny zohľadňujú očakávaný vývoj inflácie v budúcnosti. Prepočet na dnešné ceny umožňuje porovnať očakávanú výšku dôchodku s dnešnou úrovňou cien a mzdy.
Nominálne hodnoty vyjadrujú sumu prognózovaných hodnôt, ktoré však budú podliehať inflácii a nezohľadňujú skutočnú kúpyschopnosť peňazí.

Viac informácií o spôsobe výpočtu NN dôchodkovej kalkulačky

Očakávaná suma dôchodku (aj hodnota úspor a cieľ sporenia) je vypočítaná zo zadaných vstupných údajov a zohľadňuje aj prípadné zmeny v sporení, ktoré ste si v kalkulačke zadali. Sumy sú v {{ selectedMoneyValueType === 'NOMINAL' ? 'nominálnych hodnotách' : 'dnešných cenách' }}.

Ako mať lepší dôchodok? V tejto časti si môžete vyskúšať dopady zmien Vašej súčasnej investičnej stratégie alebo vplyv uzavretia novej zmluvy o dôchodkovom sporení s modelovou investičnou stratégiou na Váš dôchodok. Zmeny nie sú záväzné, slúžia len pre simuláciu Vášho odhadovaného dôchodku a možností, ako môžete zlepšiť Váš budúci dôchodok. V prípade záujmu o vykonanie zmien Vašej investičnej stratégie kontaktujte, prosím, NN alebo Vášho NN poradcu. Zmeny môžete vykonať aj cez servisný portál.

1. Výberom vhodného fondu alebo uzatvorením zmluvy

{{ error }}
{{ error }}

Pozrite si detailnú ponuku fondov

{{ error }}
{{ error }}

Pozrite si detailnú ponuku fondov

2. Zmenou výšky príspevkov

Prosím nastavte{{ alternativeInput.secondPillarVoluntaryContribution | currency: undefined : 0 }}
Prosím nastavte{{ alternativeInput.thirdPillarContribution | currency: undefined : 0 }}

Prejsť na výsledky